Störande grannar

Meddela dina grannar om din fest

Alla måste visa respekt för sina grannar, och i det ingår till exempel att

inte störa någons nattsömn. Ska du ha fest så prata med dina grannar

innan. Självklart måste man få spela musik, och när man bor i ett

flerfamiljshus ingår det att man hör grannarna ibland.

 

Det är vanligt att sätta upp lappar i trappuppgången och varna grannarna

innan man har fest. Men den metoden är inte juridiskt hållbar, så ska du

ha fest är det bättre att prata med dina grannar än att sätta upp lappar.

Be grannarna att höra av sig så fort de blir störda. Om grannen knackar

på eller ringer så sänk genast volymen. Det bästa är om vi kan reda ut

sådana här saker grannar emellan.

 

Som bostadsrättshavare är du skyldig att se till att dina grannar inte

utsätts för störningar som ”i sådan grad kan vara skadliga för hälsan

eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas”.

Lagen säger också att du ska iaktta sundhet, ordning och gott skick.

 

Åtgärder vid allvarliga störningar

Är du den som blivit störd, så prata först med din granne. Fungerar inte

det så kan du kontakta styrelsen. Då är det viktigt att du skriver ner tid

och datum för störningen, och även hur du blev störd. En enstaka fest

behöver inte tas upp med styrelsen, men om du känner att du blir störd

vid upprepade tillfällen kan en kontakt med styrelsen vara ett sätt att

reda ut problemet.

 

En störande granne måste först få reda på att han eller hon stör,

och sedan en chans att bättra sig. Därför är det bra om någon i

styrelsen kontaktar personen direkt efter att ett klagomål kommit in.

Då räcker det med ett samtal.

 

Blir det inte bättre kan styrelsen skicka ett brev med "anmodan om rättelse".

Brevet ska också upplysa personen i fråga om att han eller hon omedelbart

ska sluta störa sina grannar och att störningen annars kan leda till vräkning.

 

Som sista utväg kan styrelsen ansöka hos tingsrätten om uppsägning av

den störande grannen för att kunna vräka denne. Då krävs bevis i form

av dokumentation, vittnen och eventuellt rapporter från polis och väktare.

 

Så självklart kan du ha fest, men...

...prata gärna med dina grannar först och sätt upp en lapp nere i porten

som berättar om när festen äger rum och vem du är. Då har dina grannar

möjlighet att säga till dig om ljudvolymen blir för hög.

 

För fest på gården gäller att det ska vara tyst klockan 23.00.

 

 

 

Uppdaterad 2016-12-07

Brf Kolonnen 4

Ringvägen 127

116 61 Stockholm

Orgnr: 769602-4780

styrelsen@kolonnen4.se