Grovsopor

Vill du slänga stora grejer? Medlemmar som vill slänga den typen av avfall måste själva sörja för bortforslandet. Det är dessutom gratis för privatpersoner att slänga denna typ av avfall på Stockholms återvinningscentraler.


De närmaste finner du här:

Östberga   Vantör


I listan nedan ser du vad man får och inte får slänga i grovsoprummet.


Vik ihop eller skär ner alla kartonger som ni slänger. Vi betalar per kubik, så viktigt är att kartongerna plattas till ordentligt. Skärblad finns i grovsoprummet.


                               JA

                          NEJ

Ihopvikta / nedskurna kartonger

Byggavfall som t.ex gammalt golv eller skåp

Mindre möbler som får plats i behållaren

Större möbler som ej får plats i behållaren

Elektronik upp till en mikrovågsugns storlek

Miljöfarligt avfall, som kylskåp och frysar

Glödlampor och lysrör

Glas och stora speglar som kan skada andra

Batterier (ej bilbatteri

Lösningsmedel och kemikalier

Glas

Frätande ämne

Plast

Färg

Metall

Julgranar

   HUSHÅLLSSOPOR

Slänger ni väl förslutna i soprummet som ligger direkt till

höger när man kommer in i grovsoprummet. Börja alltid med

att fylla det stora kärlet först.   

 Brf Kolonnen 4

Ringvägen 127

116 61 Stockholm

Orgnr: 769602-4780

styrelsen@kolonnen4.se

         

   Uppdaterad 2019-09-04