Andrahandsupplåtelse

   Uppdaterd 2020-09-01

 Brf Kolonnen 4

Ringvägen 127

116 61 Stockholm

Orgnr: 769602-4780

styrelsen@kolonnen4.se

             ATT HYRA UT I ANDRA HAND

Måste man ha styrelsens tillstånd?

Ja, du måste alltid ha styrelsens tillåtelse att hyra (eller låna) ut din lägenhet i andra hand. Styrelsen

vill ha en skriftlig ansökan där det framgår varför du vill hyra ut din lägenhet, hur länge du vill hyra ut den, och till vem. Du kan ladda ner ansökningsblanketten för andrahandsuthyrning här. I de flesta fall medges uthyrning i andra hand för en begränsad period och önskas därefter förlängning, måste du lämna in en ny ansökan. Ett godkännande för uthyrning i andra hand gäller för en specifik person. Detta innebär att du måste göra en ny ansökan om andrahandsuthyrning om du byter hyresgäst i lägenheten, även om detta sker under en beviljad period.


Avgift

Enligt våra stadgar ska medlemmarna i Brf Kolonnen 4 vid uthyrning betala en avgift till föreningen. Avgiften är 10% på gällande prisbasbelopp som för 2020 är 47 300 kr. Det vill säga i dagsläget 4 730 kr. Avgiften för en kortare tids uthyrning är 1/12 per månad. Det basbelopp som gäller på beslutsdagen är det som man betalar för hela den tid som avtalet gäller, dvs vi ändrar inte beloppet under pågående beslut.

Avgiften för andrahandsuthyrningen betalas i en klumpsumma på kommande avgiftsavi från Arcada.När får man hyra ut i andra hand?

Det kan till exempel vara att du ska jobba eller studera på annan ort, eller prova på ett samboförhållande. Det är styrelsen som fattar beslut om du får eller inte får hyra ut din lägenhet i andra hand.Hur länge får man hyra ut i andra hand?

Styrelsen brukar begränsa tidsperioden till sex månader eller ett år. Om du därefter vill fortsätta att

hyra ut din lägenhet måste du göra en ny ansökan inom denna period. Den totala uthyrningstiden

beror på vilket skäl du har.Vad behöver styrelsen veta?

Se till att styrelsen får kontaktuppgifter där du kommer att vara anträffbar. Om något händer kan det

vara bra att snabbt kunna nå dig. Det kan också komma viktiga frågor till föreningsstämman som du vill

kunna lämna synpunkter på. Är du svår att nå under uthyrningsperioden bör du i stället lämna fullmakt

till någon person som finns tillgänglig för föreningen, och som kan fatta snabba beslut på platsen eller

hjälpa till med lägenheten. Du ska också lämna namn och övriga kontaktuppgifter till den person som

ska bo i andra hand till styrelsen innan han/hon flyttar in.Vem är ansvarig för lägenheten?

Det är alltid du som bostadsrättsägare som har ansvaret, både för lägenheten och för dina skyldigheter gentemot bostadsrättsföreningen som medlem. Detta ansvar inkluderar exempelvis att betala avgiften

till föreningen, se till att grannarna inte blir störda och att den så kallade vårdnadsplikten sköts. Vårdnadsplikten innebär att man känner ansvar för och vårdar lägenheten och de allmänna utrymmen

man använder i fastigheten. Det är därför viktigt att kontrollera den som ska bo i andra hand i lägenheten noga. Man kan begära referenser, kontrollera med kronofogden om det finns några aktuella ärenden och begära att få en aktuell inkomstuppgift.Vad händer vid störningar orsakade av hyresgäster som bor i andra hand?

Vid störningar av hyresgäster som bor i andra hand kommer styrelsen börja med en anmodan om rättelse. Sker ingen rättelse efter anmodan har styrelsen möjlighet att vidta åtgärder som kan leda till att den störande hyresgästen måste flytta.Blankett som ska fyllas i och skickas till styrelsen hittar du här!

Observera att ansökan måste vara styrelsen tillhanda i god tid så att den kan behandlas på ordinarie

Styrelsemöte